Ogłoszenie

Zamówienie w postepowaniu przetargowym na przygotowanie strategii i koncepcji wizualnej oraz wdrożenie i realizację trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej promocji jabłek z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym – „Jabłka Grójeckie” pt. Samo zdrowie „Jabłka ChOG” skierowanej na rynki Szwecji i Finlandii zostało odwołane  zgodnie z  pkt 4.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez wskazywania przyczyn oraz…

Wyniki

Uprzejmie informujemy, że Komisja powołana do wyboru wykonawcy w postępowaniu konkurencyjnej procedury wyboru wykonawców realizacji zadania #WybieramPOLSKIEjabłka 2023, do realizacji tego zadania wybrała: Create and Production sp z o.o. Dziękujemy bardzo Państwu za złożoną ofertę.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dzień dobry W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 28.07.2023 r. na przygotowanie koncepcji realizacji projektu ,,#WybieramPOLSKIEjabłka2023″, dotyczącego promocji polskich jabłek, przesyłam pytania niezbędne do wyceny oraz zaplanowania działań w ramach prac nad koncepcją: Organizacja i przygotowanie stoiska na Narodowym Dniu Sportu/stoiska na Światowym Dniu Jabłka: Czy Zamawiający dostarczy Wykonawcy grafiki i zdjęcia prawdziwych sadowników…