Ogłoszenie

Zamówienie w postepowaniu przetargowym na przygotowanie strategii i koncepcji wizualnej oraz wdrożenie i realizację trzyletniej kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej promocji jabłek z Chronionym Oznaczeniem Geograficznym – „Jabłka Grójeckie” pt. Samo zdrowie „Jabłka ChOG” skierowanej na rynki Szwecji i Finlandii zostało odwołane  zgodnie z  pkt 4.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez wskazywania przyczyn oraz…